Selma Bulić za godinu 2017/2018

Selma Bulić za godinu 2017/2018

43514747_245173426175722_5375342894557167616_n.png

Osnovne studije završila na Arhitektonskom fakultetu u Podgorici, na Univerzitetu Crne Gore, sa nagradom za najboljeg studenta generacije. Dvoipogodišnji master program Arhitektura i urbanizam upisuje akademske 2017/2018. godine na Politehničkom univerzitetu u Milanu, kao dobitnica Gold stipendije. Drugu godinu master studija provodi na Bauhaus Univerzitetu u Vajmaru. Predstavnica je Crne Gore u Evropskoj asocijaciji studenata arhitekture (EASA).