Podržite fondaciju

Ukoliko ste zainteresovani da podržite fondaciju obratite se na jedan od sledećih e-mail-ova
a.s.jacimovic@gmail.com ili andrejnedovic@gmail.com

Donaciju možete uplati na donatorski račun kod Podgoričke banke koristeći sledeće podatke:
Primalac: Fondacija Visin, Bratstva i jedinstva 73, Podgorica
Svrha plaćanja: Donacija od (ime osobe ili firme)
Broj računa: 550-17661-62

Za uplate iz inostranstva:
PAYMENT INSTRUCTIONS
For SWIFT transfers in EUR
Please pay as per instructions given below:
Field 56A: SOGEFRPP
(Intermediary) Societe Generale – Paris
Field 57A: PDBPMEPG
(Account with Inst) Societe Generale banka Montenegro
Field 59: ME25550085070000029343
(Beneficiary) NEVLADINA FONDACIJA VISIN
PODGORICA
Field 70: obligatory