O Fondaciji

Naziv fondacije je “VISIN”, kao omaž kapetanu Ivu Vizinu (Ivo Visin), moreplovcu
rodjenom u Prčnju, koji je na poziv Hazbuške Monarhije na brodu Splendido
oplovio svijet u periodu izmedju 1852. i 1859. i time bio tek šesti profesionalni
moreplovac koji je to učinio posle Magelana.

Vizija fondacije:
Talentovani mladi Crne Gore nesmetano napreduju prema najboljim globalnim
institucijama, akademijama, centrima za usavršavanje i oblicima nezavisnog
istraživanja iz oblasti u kojima ostvaruju profesionalnu ekspertizu, i tako kreiraju
osnovu za uspostavljanje globalno priznate karijere sa vrhunskim rezultatima, kao i
kulturu mentorstva prema budućim generacijama mladih talenata porijeklom iz
Crne Gore.

Misija fondacije:
Stipendija «Visin» kao najkompetitivniji, najprestižniji, najprepoznatiji, i
najrespektivniji oblik finansiranja programa visokog obrazovanja, centara za
usavršavanje, akademija i nezavisnog istraživanja za mlade talente porijekom iz
Crne Gore.

Glavni cilj fondacije je:
Kreiranje održivog prestižnog stipendijskog programa sa kapacitetom da rano
identifikuje i pravovremeno kanališe najtalentovanije mlade, porijeklom iz Crne
Gore, na najkvalitetnije programe visokog obrazovanja, centre za usavršavanje i
akademije na svijetu i oblike nezavisnog istraživanja.

Djelatnosti fondacije su:
1) Podržavanje rada Organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) na
kreiranju globalne mreže crnogorskih studenata u inostranstvu (CSI) i na
razumijevanju dinamike unutar CSI populacije.
2) Identifikovanje mladih talenata u oblasti nauke, sporta, umjetnosti i
preduzetništva, porijeklom iz Crne Gore, što je ranije moguće u njihovom
razvojnom procesu.
3) Proaktivno informisanje i upoznavanje mladih talenata u Crnoj Gori sa
prilikama i mogućnostima koje za njih postoje na globalnom tržištu visokog
obrazovanja i drugim ekvivalentnim strukturama i sistemima za oblasti sporta,
umjetnosti i preduzetništva.
4) Uspostavljanje zajednice vrhunskih mladih profesionalaca porijeklom iz Crne
Gore i kreiranje mreže za razmjenu iskustava, informacija i za finansiranje
projektnih aktivnosti.
5) Uspostavljanje kulture iskustvenog mentorstva medju laureatima i zajednice
vrhunskih mladih profesionalaca porijeklom iz Crne Gore (i njihovih saradnika i
kontaktata širom svijeta), kao medju sobom tako i prema budućim mladim
talentima.
6) Stimulisanje i pružanje podrške inicijativama unutar crnogorskog društva koje
se bave razvojem ljudskih resursa, omladinskom politikom, reformom obrazovanja,
menadžmentom talenata iz oblasti nauke, sporta, umjetnosti i preduzetništva.