Katarina Gačević za godinu 2020/2021

Osnovne studije Mikrobiologije i Genetike pohađala je na glavnom bečkom univerzitetu – Universität Wien. Na istom univerzitetu upisala je i master studije Bioinformatike. U sklopu rada na bachelor tezi, provela je 4 mjeseca kao stažista u MFPL istraživačkom centru u Beču, pod mentorstvom ao. Univ.-Prof. B.Sc.- Biol. Dr. Angela-e Witte. Od novembra 2018. godine, dio je Upravnog odbora Organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) i to na poziciji finansijsko-administrativne direktorice.