Dimitrije Jovićević za godinu 2019/2020

WhatsApp Image 2020-08-06 at 11.02.03Dimitrije Jovićević je rođen na Cetinju. Trenutno studira Filozоfiju, međunarodne odnose i ekonomiju na Univerzitetu Ca Foscari di Venezia. Učestvovao je na brojnim programima neformalne edukacije, ali i kratkim akademskim programima organizovanim od strane američkih univerziteta poput Harvarda i Purdue-a. Kroz svoje radno iskustvo, imao je priliku da sarađuje sa omladinskim strukturama u regionu i Evropi, različitim nivoima vlasti i međunarodnim organizacijama. U 2016. je bio jedan od Evropskih predstavnika mladih i učestvovao u radu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope, a krajem iste godine postao i član Upravnog Odbora Regionalne kancelarije za saradnju mladih na zapadnom Balkanu. Pored toga, sarađivao je i sa privatnim fondacijama u Italiji, a naročito u oblasti mladih, te programa promocije umjetnosti i nauke.