Balša Lubarda za godinu 2016/2017

Balša Lubarda za godinu 2016/2017

IMG_4669RAW.jpg

Osnovne i specijalističke studije završio na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica, kao student generacije (10.0, teza: Sekuritizacija etniciteta: slučaj Nagorno-Karabah). Magistrirao kao Chevening stipendista na katedri za Međunarodnu politiku Univerziteta u Aberistvitu (teza: Polluting outsiders: Green Nationalism and Emancipation; A Conceptual Nexus). Dobitnik Chevening stipendije, stipendije Ministarstva prosvjete, Atlas stipendije, stipendije fondacije Konrad Adenauer, kao i stipendije fondacije “Visin”. Jedan od osnivača i predsjednik Udruženja studenata Univerziteta Donja Gorica. Radno iskustvo: stažista u UNDP: odjeljenje za komunikacije, saradnik na predmetima Međunarodni terorizam i Globalna bezbjednost na Humanističkim studijama Univerziteta Donja Gorica. Izlagao na konferencijama u Aberistvitu, Kembridžu, Kardifu i Istanbulu.