Andrej Nedović

IMG_8787Andrej Nedovic je svoju karijeru je započeo u Americi radnim angažmanom za jedne od vodećih svjetskih kompanija Walmart i Wells Fargo Bank, dok je u Crnoj Gori bio polaznik prve godine Programa stručnog osposobljavanja u Vladi Crne Gore, nakon toga bio je angažovan na projektu Portonovi u Herceg Novom. Nakon duži niz godina rada u privatnom sektoru, Andrej nastavlja posvećeno da radi na projektima koje finansira Evropska unija i to u Upravi javnih radova, a trenutno je angažovan u Fondu za zaštitu životne sredine na pozicija direktora Sektora za finansije, pripremu i realizaciju projekta. Na funkcijama koje je obavljao Andrej je stekao sposobnosti i vještine iz oblasti komercijalnih i finansijskih poslova, kao i upravljanja projektima po FIDIC i PRAG procedurama ugovaranja.
Svoje obrazovanje je usavršavao u Americi na Univerzitetu Jacksonville i to u oblasti finansija (osnovne studije), i biznis administracije (master studije), a trenutno završava i drugi Master iz oblasti medjunarodne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore. Tokom studija bio je član mnogih organizacija od kojih bi istakli članstvo u Sigma Nu Fraternity.
Andrej je aktivan u raznovrsnim organizacijama koje imaju za cilj da doprinesu razvoju države Crne Gore kao i talentovanih pojedinaca. Osnivač je fondacije Visin koja stipendira mlade ljude u Crnoj Gori koji studiraju u inostranstvu, kao i član Borda povjerenika Organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu (OSCI).