Aleksandar Vučinić za godinu 2018/2019

Aleksandar Vučinić za godinu 2018/2019

p

Dobitnik stipendije Ruske Federacije za osnovne i specijalističke studije koje je završio na državnom tehničkom univerzitetu N. E. Bauman u Moskvi, iz oblasti energetike. Magistarske studije upisao studijske godine 2018/19, kao stipendista fondacije Stipendium Hungaricum, na univerzitetu Corvinus u Budimpešti, smjer međunarodni biznis i ekonomija.