Aleksandar Jaćimović

AJPhoto]Aleksandar Jacimović je specijalista za prudentnu regulaciju i izvještavanje pri Centralnoj banci Holandije u Amsterdamu, gdje aktivno radi na implementiranju novih tehnologija i baza podataka u supervizijski proces, primarno za bankarski sektor. Predhodno je obavljao savjetničku ulogu u Projektima i tehnologijama za Royal Dutch Shell, u oblasti projektnih finansija, a u svrhu kontrole uspjeha globalnog investicionong energetskog portfolia kompanije. Po obrazovanju primjenjeni matematičar, osnovne studije je završio 2010. na University College Utrecht u Holandiji. Dvojnu Master diplomu iz studija kompleksnih sistema je dobio na Univerzitetu u Varviku i Univerzitetu u Geteborgu, 2012., dok je drugi Master iz finansijske ekonomije kompletirao na Barcelona Graduate School of Economics. Po kompletiranju studija odradio je istraživačke projekte u oblasti teorije mreža pri Holandskoj agenciji za primijenjena naučna istraživanja (TNO), na Centralno-evropskom univerzitetu (CEU) i na Tehničkom univerzitetu u Delftu. Pored finansija, aktino interesovanje uključuje i svemirska industrija. Učestvovao je u timskim projektima Internacionalnog svemriskog univerziteta (ISU) na Florida Institute of Technology (FIT) u saradnji sa NASA Kennedy Space Centre, na Ohio University, u saradnji sa NASA Glenn Space Centre, i u Strasburu, u saradnji sa ESA-om. Aleksandar uživa u rješavanju kompleksnih problema koji zahtijevaju interdisciplinarni pristup i internacionalnu saradnju. U slobodno vrijeme voli da putuje, da istražuje internacionalne kuhinje i da pomaže omladinske inicijative, primarno u Crnoj Gori. U te svrhe, kao jedan od osnivača Organizacije crnogorskih studenata u inostranstvu (OCSI) nastavlja da podržava aktivnosti OCSI kao Predsjednik Borda povjerenika Organizacije, i kroz rad na uspostavljanju Fondacije Visin.